ГАЗИРАНА ВОДА

природна минерална
пакување: стакло 0,75L / стакло 0,25L

Газираната вода Пелистерка се карактеризира со стабилен и урамнотежен баланс на минерали, од кој произлегува нејзиниот карактеристичен и освежувачки вкус. Минувајќи низ почвата од каде извира, природно се филтрира и е потполно заштитена од допирот на надворешниот свет и со тоа го збогатува својот состав со различни минерали. Природно газираната природна минерлна вода се карактеризира со повисока концентрација на СО2.

Oрганолептички карактеристики:
Боја – без боја
Вкус – без вкус
Мирис – без мирис

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Преземи PDF

СЛАБО ГАЗИРАНА ВОДА

природна минерална
пакување: стакло 0,75L / стакло 0,25L
 
Нежно газираната вода Пелистерка се содржи стабилен и урамнотежен баланс на минерали, од кој произлегува нејзиниот лесен и освежувачки вкус, карактеризирајќи се со пониска концентрација на СО2.
 
Oрганолептички карактеристики:
Боја – без боја
Вкус – без вкус
Мирис – без мирис
 
Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005
Преземи PDF

СЛАБО ГАЗИРАНА ВОДA

природна минерална
пакување: стакло 0,75L / стакло 0,25L
 
Нежно газираната вода Пелистерка се содржи стабилен и урамнотежен баланс на минерали, од кој произлегува нејзиниот лесен и освежувачки вкус, карактеризирајќи се со пониска концентрација на СО2.
 
Oрганолептички карактеристики:
Боја – без боја
Вкус – без вкус
Мирис – без мирис
 
Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005
Преземи PDF

ГАЗИРАНА ВОДА

природна минерална

пакување: PET 1,5L / PET 0,5L

Газираната вода Пелистерка се карактеризира со стабилен и урамнотежен баланс на минерали, од кој произлегува нејзиниот карактеристичен и освежувачки вкус. Минувајќи низ почвата од каде извира, природно се филтрира и е потполно заштитена од допирот на надворешниот свет и со тоа го збогатува својот состав со различни минерали. Природно газираната природна минерлна вода се карактеризира со повисока концентрација на СО2

Oрганолептички карактеристики: 
Боја – без боја
Вкус – без вкус
Мирис – без мирис

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Преземи PDF

НЕГАЗИРАНА ВОДА

природна минерална
пакување: стакло 0,75L / стакло 0,25L

Пелистерка негазираната вода се карактеризира со ниска содржина на минерални соли со што овозможува конзумација на водата во неограничени количини. Специфичниот однос на минерали влијае на нејзиниот лесен и освежувачки вкус. Поради нискиот минерален состав спаѓа во групата на ниско минерални води.

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

АНЈОНИ: Сулфати 24,1 mg/L; Хлориди 2,59 mg/L; Бикарбонати 102,6 mg/L
КАТЈОНИ: Натриум 12,4 mg/L; Калциум 20,6 mg/L; Калиу 1,53 mg/L; Магнезиум 6,5 mg/L; Сув остаток на 180°C 111 mg/L

Преземи PDF

НЕГАЗИРАНА ВОДА

природна минерална
пакување: стакло 0,75L / стакло 0,25L

Пелистерка негазираната вода се карактеризира со ниска содржина на минерални соли со што овозможува конзумација на водата во неограничени количини. Специфичниот однос на минерали влијае на нејзиниот лесен и освежувачки вкус. Поради нискиот минерален состав спаѓа во групата на ниско минерални води.

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

АНЈОНИ: Сулфати 24,1 mg/L; Хлориди 2,59 mg/L; Бикарбонати 102,6 mg/L
КАТЈОНИ: Натриум 12,4 mg/L; Калциум 20,6 mg/L; Калиу 1,53 mg/L; Магнезиум 6,5 mg/L; Сув остаток на 180°C 111 mg/L

Преземи PDF

НЕГАЗИРАНА ВОДА

природна минерална
пакување: стакло 0,75L / стакло 0,25L

Пелистерка негазираната вода се карактеризира со ниска содржина на минерални соли со што овозможува конзумација на водата во неограничени количини. Специфичниот однос на минерали влијае на нејзиниот лесен и освежувачки вкус. Поради нискиот минерален состав спаѓа во групата на ниско минерални води.

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

АНЈОНИ: Сулфати 24,1 mg/L; Хлориди 2,59 mg/L; Бикарбонати 102,6 mg/L
КАТЈОНИ: Натриум 12,4 mg/L; Калциум 20,6 mg/L; Калиу 1,53 mg/L; Магнезиум 6,5 mg/L; Сув остаток на 180°C 111 mg/L

Преземи PDF

ПЕЛИСТЕРКА COLA

пакување: стаклоPET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L
 
состав: Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2
 
Oрганолептички карактеристики:
Мирис – својствени на видот на базата која се користи
Боја – темно кафеава

Вкус – својствени на видот на базата која се користи

 Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005
Преземи PDF

ПЕЛИСТЕРКА TONIC

пакување: стаклоPET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L
 
состав: Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2
 
Oрганолептички карактеристики:
Мирис – својствени на видот на базата која се користи
Боја – без боја
Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот, горчината која произлегува од кинин хлоридот не смее да претставува недостаток
 
Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

ПЕЛИСТЕРКА BITER LEMON

пакување: стаклоPET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L
 
состав: Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2
 
Oрганолептички карактеристики:
Мирис – својствени на видот на базата која се користи
Боја – жолто
Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот, горчината која произлегува од кинин хлоридот не смее да претставува недостаток
 
Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005
Преземи PDF

SWEET MULTIVITAMIN

пакување: PET 1,5L / PET 0,5L 
 
состав:
Вода, шеќер, база, конзерванс, заматувач, стабилизатор на киселост, лимонска киселина и витамин C.
 
Oрганолептички карактеристики:
Мирис – својствени на видот на базата која се користи
Боја – портокалово-црвена
Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот
 
Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005
Преземи PDF

ПЕЛИСТЕРКА MOJITO

пакување:
PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L

Ароматизиран освежителен безалкохолен пијалок, произведен со природен шеќер, со вкус на мента, со пријатен и освежувачки вкус и мирис.

Pelisterka GAZOZA

пакување:
PET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L

состав:

  • Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2, боја, арома


органолептички карактеристики:

  • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
  • Боја – жолто
  • Вкус – својствени на видот чија база е застапена во производот

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Развиена од страна на Digital Medialab