Тип на пијалок: SWEET MULTIVITAMIN

пакување: PET 1,5L / PET 0,5L 
 
состав:
Вода, шеќер, база, конзерванс, заматувач, стабилизатор на киселост, лимонска киселина и витамин C.
 
Oрганолептички карактеристики:
Мирис – својствени на видот на базата која се користи
Боја – портокалово-црвена
Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот
 
Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005
Развиена од страна на Digital Medialab