Тип на пијалок: Pelisterka GAZOZA

пакување:

PET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L

состав:

  • Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2, боја, арома


органолептички карактеристики:

  • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
  • Боја – жолто
  • Вкус – својствени на видот чија база е застапена во производот

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Развиена од страна на Digital Medialab