Промоција на Пелистерка календар 2018

За повеќе информации следете го линкот:

Развиена од страна на Digital Medialab