Тип на пијалок: ГАЗИРАНА ВОДА

природна минерална

пакување: PET 1,5L / PET 0,5L

Газираната вода Пелистерка се карактеризира со стабилен и урамнотежен баланс на минерали, од кој произлегува нејзиниот карактеристичен и освежувачки вкус. Минувајќи низ почвата од каде извира, природно се филтрира и е потполно заштитена од допирот на надворешниот свет и со тоа го збогатува својот состав со различни минерали. Природно газираната природна минерлна вода се карактеризира со повисока концентрација на СО2

Oрганолептички карактеристики: 
Боја – без боја
Вкус – без вкус
Мирис – без мирис

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Развиена од страна на Digital Medialab