Za sazivanje godišnje skupštine Društva
 
Na temelju članka 384., članka 387. stavka 1., 3. i 5., članka 388. u svezi s člankom 383. o trgovačkim društvima Zakon (NN RM No.28 / 04, No.84 / 05, broj 25 / 07 C87 / 08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 138/14, 88 / 2015; 192/15, 6/16, 30/16 i 61/2016), u upravnom odboru Društva za proizvodnju i trgovinu “Pelisterka” AD Skoplje, MB 4010876, s UTN 4002989121429, na temelju Ul.Kocho Racina No.97 Skopje

 DPT PELISTERKA AD SKOPJE

OBJAVLJUJE C U CA

 JAVNI POZIV Vodoinstalacije

Za sazivanje godišnje skupštine Društva
 

Sjednica Glavne skupštine dioničara DPT Pelisterka AD Skoplje će se održati 30.06.2016 godine. (Četvrtak) u 10 sati u sjedištu Skopju Udruge Ul.Kocho Racina No.97 Skoplju

Za rad sjednicu Skupštine predlaže slijedeći

Dnevni red

I. procesno dio

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara.
2. zaključi kvorum Skupštine.
3. Izbor predsjednika Skupštine.

II.Raboten dio:

Točke dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje godišnjih izvješća Društva, financijska izvješća, godišnje izvješće Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Društva i usvajanje revizorskog izvješća o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2015.
2. Odluka o upotrebi neto dobiti.
3. Odobrenje članova Upravnog odbora Društva.
4. Donošenje Rješenja o imenovanju revizora za sljedeću fiskalnu godinu.
5. Donošenje Odluke o prodaji dionica Društva.
6. Donošenje Odluke o zaduživanju i obećavajući protiv Tutunska banka AD Skoplje.

Na sjednici Skupštine mogu prisustvovati svi dioničari upisani u dioničarima registrirati Društva, osobno ili putem punomoćnika.

Zainteresirani dioničari mogu pregledati materijale skupštine svakog radnog dana u prostorijama Društva u Skoplju Ul.Kocho Racina No.97 ili s.Medzhitlija Bitoli, u razdoblju od 13-15 sati ili na web-stranici tvrtka www.pelisterka.com.mk.

Br.02-272 / 1 DPT Pelisterka AD
27/05/2016 godina. Uprava

Razvijen od strane Digital Medialab