Skopje informacije

Булевар Кочо Рацин 97, Скопје 1000, Македонија

info@pelisterka.com.mk
+389-23221109
+389-23230015

Bitola informacije

ул. Довлеџик б.б. 7000 Битола, Македонија

info@pelisterka.com.mk
+389-47261292
+389-47261054

Proizvodnja mineralne vode i sokova

Medzhitlija, Municipality of Bitola, Macedonia (FYROM)

info@pelisterka.com.mk
+389-47280118
+389-47202268

Euro Distribucija

Босна и Херцеговина бб Скопје

edistribucija@yahoo.com
+389-71287021
+389-22600316

Td-Td

Engelsova, Kavadartsi, Macedonia (FYROM)

tdtdkav@yahoo.com
+389-70376875

San Marino

Шула Мина 29, Крушево, Македонија

sanmarinokrusevo@yahoo.com
+389-70208033

KONTAKT

Skopje informacije

Bulevar Koco Racin 97
1000 Skopje, Macedonia

info@pelisterka.com.mk
+389-23221109
+389-23230015

Bitola informacije

s. Medzitlija
7000 Bitola, Macedonia

info@pelisterka.com.mk
+389-47261292
+389-47261054

Proizvodnja mineralne vode i sokova

s. Medzitlija
7000 Bitola, Macedonia

info@pelisterka.com.mk
+389-47280118
+389-47202268

DISTRIBUCIJA

Euro Distribucije

Bosne i herzegovine bb
Skopje
edistribucija@yahoo.com
+389-71287021
+389-22600316

Td-Td

Engelsova br.15
Kavadarci
tdtdkav@yahoo.com
+389-70376875

Falkon

Roza Petrova br. 108, Kocani, Vinica
vencosokolov@yahoo.com
+389-70213131

Dashi Komerc

Osmi Septemvri bb
Debar
dashikomerc@yahoo.com
+389-70393300

DAV DAR

Cena Odzoska 1,
Prilep Krusevo
dav_darpromet@yahoo.com
+389-75200400

Kompir Mb

c. Preljubishta
Tetovo
goranjosifovski@yahoo.com
+389-70209091

Sej Prom

15-ti Korpus bb
Ohrid
sej-prom@t-home.mk
+389-75484106

AGROSO

Ljubjanska 3/2-4,
Veles
info@agroso.com.mk
+389-70375124

Pelisterka

S. Medzitlija
Bitola, Demir Hisar
distribucija@pelisterka.com.mk
+389-71315764

Bas Komerc

Ilija Antevski Smok bb
Gostivar
slagepp@yahoo.com
+389-70326730

Kalipso

Petar Musev br.26
Gevgelija
kalipsokomerc@yahoo.com
+389-70238666

Ac-Senjak

Krusevska br.10
Kicevo
as-senjak@hotmail.com
+389-71221480

Tekoma

Goce Delcev 36,
tekoma.distribucija@gmail.com
+389-78332223

In-Jovanovski

V,S,Bato br. 75/2/47
Aerodrom, Resen, Prespa
naum_injovanovski@hotmail.com
+389-72231317

Burimi VDD

Bibaj-Ferizaj Kosovo
vddburimi@gmail.com
+377-44966966

NECA PROMET

Avalska 17
18400 Prokuplje
info@neca.com
+381-631076388

NT BOLERO doo

Rajka Mitica br.12
Beograd
office@neretvakomerc.com
+381-11 4144-050

Neretva Komerc DOO

Rajka Mitica br.12
Beograd
office@neretvakomerc.com
+381-11 4144-050
Razvijen od strane Digital Medialab