• стакло 0,25L
  • стакло 0,75L
  • PET 1,5L
  • PET 0,5L
  • стакло 0,25L
  • стакло 0,75L
  • PET 1,5L
  • PET 0,5L
природна минерална
Газирана вода
Пакување:
стакло 0,75L / стакло 0,25L

Газираната вода Пелистерка се карактеризира со стабилен и урамнотежен баланс на минерали, од кој произлегува нејзиниот карактеристичен и освежувачки вкус. Минувајќи низ почвата од каде извира, природно се филтрира и е потполно заштитена од допирот на надворешниот свет и со тоа го збогатува својот состав со различни минерали. Природно газираната природна минерлна вода се карактеризира со повисока концентрација на СО2.

 

органолептички карактеристики:

 • Боја – без боја
 • Вкус – без вкус
 • Мирис – без мирис
 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

природна минерална
Газирана вода
Пакување:
PET 1,5L / PET 0,5L

Газираната вода Пелистерка се карактеризира со стабилен и урамнотежен баланс на минерали, од кој произлегува нејзиниот карактеристичен и освежувачки вкус. Минувајќи низ почвата од каде извира, природно се филтрира и е потполно заштитена од допирот на надворешниот свет и со тоа го збогатува својот состав со различни минерали. Природно газираната природна минерлна вода се карактеризира со повисока концентрација на СО2.

 

органолептички карактеристики

 • Боја – без боја
 • Вкус – без вкус
 • Мирис – без мирис
 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

природна минерална
Слабо газирана вода
Пакување:
стакло 0,75L / стакло 0,25L

Нежно газираната вода Пелистерка се содржи стабилен и урамнотежен баланс на минерали, од кој произлегува нејзиниот лесен и освежувачки вкус, карактеризирајќи се со пониска концентрација на СО2.

 

органолептички карактеристики:

 • Боја – без боја
 • Вкус – без вкус
 • Мирис – без мирис
 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

природна минерална
Слабо газирана вода
Пакување:
PET 1,5L / PET 0,5L

Нежно газираната вода Пелистерка се содржи стабилен и урамнотежен баланс на минерали, од кој произлегува нејзиниот лесен и освежувачки вкус, карактеризирајќи се со пониска концентрација на СО2.

 

органолептички карактеристики:

 • Боја – без боја
 • Вкус – без вкус
 • Мирис – без мирис
 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005