1
4
 • PET 2L
 • стакло 0,25L
 • PET 1,5L
 • стакло 0,25L
 • PET 1,5L
 • стакло 0,25L
 • PET 1,5L
 • стакло 0,25L
 • PET 1,5L
 • стакло 0,25L
 • PET 1,5L
 • стакло 0,25L
Пакување:
PET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2
 

органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – темно кафеава
 • Вкус – својствени на видот на базата која се користи
 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Пакување:
PET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L

состав:

 • Вода, засладувач, конзерванс, CO2, регулатор на киселост
 

органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – темно кафеава
 • Вкус – својствени на видот на базата која се користи
 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Пакување:
PET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2
 

органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – без боја
 • Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот, горчината која произлегува од кинин хлоридот не смее да претставува недостаток
 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Пакување:
PET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2
 

органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – жолто
 • Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот, горчината која произлегува од кинин хлоридот не смее да претставува недостаток
 

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Пакување:
PET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2, лимонска киселина и витамин C.


органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – жолто-портокалов
 • Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Пакување:
PET 2L / PET 1,5L / PET 0,5L / стакло 0,25L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, СО2, боја, арома


органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – жолто
 • Вкус – својствени на видот чија база е застапена во производот

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005