• PET 1,5L
  • PET 1,5L
  • PET 1,5L
  • PET 1,5L
  • PET 1,5L
Sweet Multired
Пакување:
PET 1,5L / PET 0,5L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, заматувач, стабилизатор на киселост, лимонска киселина и витамин C.


органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – портокалово-црвена
 • Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Sweet Apple
Пакување:
PET 1,5L / PET 0,5L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, заматувач, стабилизатор на киселост, лимонска киселина и витамин C.


органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – портокалово-црвена
 • Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Sweet Apple
Пакување:
PET 1,5L / PET 0,5L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, заматувач, стабилизатор на киселост, лимонска киселина и витамин C.


органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – портокалово-црвена
 • Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Sweet Multivitamin
Пакување:
PET 1,5L / PET 0,5L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, заматувач, стабилизатор на киселост, лимонска киселина и витамин C.


органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – портокалово-црвена
 • Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005

Sweet Red Orange
Пакување:
PET 1,5L / PET 0,5L

состав:

 • Вода, шеќер, база, конзерванс, заматувач, стабилизатор на киселост, лимонска киселина и витамин C.


органолептички карактеристики:

 • Мирис – својствени на видот на базата која се користи
 • Боја – портокалово-црвена
 • Вкус – својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот

Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005