• PET 2L
    • стакло 1L
    • PET 2L
    • стакло 1L
    • PET 2L
    • стакло 1L
Smederevka
Пакување:
PET 10L / PET 2,5L / стакло 0,75L
Burgundec
Пакување:
PET 10L / PET 2,5L / стакло 0,75L

Квалитетно црвено вино произведено од високо квалитетната сорта грозје Бургундец Црн, која што во битолското виногорје успева оптимално да ги достигне сите свои сортни особини : сортен мирис, арома, хармоничност, боја, буке.....

Препорачливо е да се консумира на температура од 18°С до 22°С, при што доаѓаат до полн израз сите негови сортни особини.

Riesling
Пакување:
PET 10L / PET 2,5L / стакло 0,75L

Ризлингот е квалитетно бело вино произведено од квалитетната сорта грозје - Италијански Ризлинг, која што во битолското виногорје успева оптимално да ги достигне сите свои сортни особини: сортен мирис, арома, хармоничност, боја, буке.....

Препорачливо е да се консумира на температура од 12°C до 16°C, при што доаѓаат до полн израз сите негови сортни особини.